Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu

 

Vad är slam och olika röster om slam

Avloppsslam

Vad är avlopsslam? Hur mycket näring och föroreningar innehåller slam? Vad finns i slammet?
Läs mer...

31 argument mot slamspridning

All slamspridning i Sverige bör snarast upphöra och utveckling och införande av system och tekniker för återföring av växtnäring bör påskyndas!
Läs mer...

Några intressanta länkar

GLOBALA PROBLEM   Läs några engelska artiklar om slam...

Kvarnföreningen säger nej till spannmål från slamgödslade åkrar

Kvarnföreningen har enhälligt fattat beslutet att avråda sina medlemmar från att ta emot spannmål från odlingar som efter den 1 juli 2010 behandlats med Revaq slam. Ocertifierat slam tar man sedan tidigare avstånd ifrån. Man gör det av marknadsskäl. Medlemsföretagen finns på Kvarnföreningens hemsida
Länk saknashär?

Naturskyddsföreningen säger nej till slam

Utdrag ur beslut från riksstämman juni 2010: Riktlinjer för verksamheten 2011 -2014
Länk saknas här?

"att all slamspridning i Sverige snarast upphör och att utveckling och införande av system och tekniker för att återföra växtnäring i enlighet med föreningens policys påskyndas."

Farligt slam

25 år med Miljöcentrum och Miljö o Framtid av Björn O Gillberg
http://www.miljocentrum.se/history/index.html

År 1978 planterade trädgårdsmästare Lars Wideström, Kungälv, om ca. 25.000 plantor (buskar, träd m.m.) på jord blandad med ca. 20 procent s.k. kompostjord från Göteborgs kommuns reningsverk, Ryaverken (GRYAB). Några månader efter det att Wideström hade planterat om sina växter började de gulna. Många av växterna dog därefter. En trädgårdskonsult från lantbruksnämnden konstaterade efter en inspektion år 1979, att samtliga växter var kraftigt skadade och endast kunde säljas till mycket nedsatta priser. Läs mer...

75 nya kemikalier i amerikaner!

Klippt från: http://www.cdc.gov/exposurereport/

Amerikanska regeringens CDS (Centers for Disease Control and Prevention) har hittat 212 kemikalier i blod och urin hos människor. 75 av dessa har tidigare aldrig hittats i dem amerikanska befolkningen. De nya kemikalierna inkluderar akrylamid, arsenik, miljöfenoler inkluderande bisfenol A och triklosan, samt perklorat.
Blod och urinprov samlades in från deltagare i CDC: s National Health and Nutrition Examination Survey, vilket är en pågående undersökning som prov den amerikanska befolkningen vartannat år. Urvalet består av cirka 2.400 personer. Den fjärde rapporten ingår resultat från nationella prov för 1999-2000, 2001-2002 och 2003-2004. Uppgifterna analyseras separat av ålder, kön och etniska grupper.
Listan kan studeras här:  Läs mer...

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se