Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu

 

Upptag i växter och djur

Slamförsöken i Skåne ger livsmedel med mycket höga kadmiumhalter

I diskussionen om slamspridningen brukar företrädarna hänvisa till odlingsförsök med slam som gjorts i Skåne under perioden 1981 – 2008 (1). Man påstår då bl a att kadmiumhalten inte ökat i vare sig odlingsjorden eller den gröda som odlas i slam.
Läs mer...

Nanopartiklar av guld tas upp av kompostmaskar

Chemical and Engineering News 7 oct 2010


I en rykande färsk rapport visar nu den amerikanske miljötoxikologen Jason Unrine, vid University of Kentucky, att daggmask som lever i förorenad mylla får kroppen full av nanopartiklar. - Från början var vi väldigt skeptiska till att någon organism skulle kunna ta upp nanopartiklarna. Vi trodde att de skulle binda till andra partiklar och klumpa ihop sig, säger Jason Unrine till tidskriften Chemical and Engineering News. I studien fick kompostmaskarna leva 28 dagar i jord preparerad med nanopartiklar av guld. Resultatet blev att deras kroppar fylldes med de pyttesmå guldpartiklarna. Allra högst var koncentrationen i tarmkanalen. - Vi använde partiklar av guld eftersom de är stabila och lätta att detektera. Den stora mängden guldpartiklar ledde till att daggmaskarnas avkomma minskade med 90 procent. Någon större effekt på dödligheten märktes inte.
Läs mer...
Läs också Nanoparticles Worm Their Way Into The Food Web.

Soja tar upp miljögifter ur slam

Land nr 38 september 2010


Amerikanska forskare har visat att sojaplantor tar upp gifter från slam och avloppsvatten. Antibakteriella ämnen stannade inte i roten utan flyttade sig till bladen. Forskarna fann höga koncentrationer av de antibakteriella ämnena triklosan och triklokarban, vanligt förekommande i hygienartiklar och kläder, i hela plantan samt i sojabönorna. I vissa fall var koncentrationen i plantan sex gånger så hög som i den slambehandlade jorden
Läs mer...
Läs också Effects of pharmaceuticals on natural microbial communities: Tolerance development, mixture toxicity and synergistic interactions...

Utredning om kadmiumhalter i barngröt och modersmjölksersättning

Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd,Helsingborg, 2009, Ninni Andersson


Utvecklingen för att uppnå miljömålet giftfri miljö går långsamt och delmålet om kadmium anses vara svårt att uppnå. Det verkar komplicerat att få kadmiumintaget via livsmedel i Sverige att minska. Viktigaste slutsatser  Kadmiumhalten i barnmatsprodukter baserade på spannmål kan vara hög  En barngrötsprodukt i undersökningen gav upphov till ett kadmiumintag som överstiger gränsvärdet från EFSA. Redan innan eventuellt kadmiumbidrag via vatten räknats in  Kadmiumhalten i dricksvatten kan ha stor betydelse för små barns kadmiumintag. Samtliga grötprodukter i undersökningen ger upphov till ett kadmiumintag som överstiger gränsvärdet då vatten med en kadmiumhalt över 2 μg/l används vid beredning av produkten.Läs mer...

Avloppsslam påverkar dräktiga fårtackor

Klippt från: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.01.059

Dräktiga fårtackor som betar på mark gödslad med avloppsslam får effekter på benvävnaden som liknar benskörhet. Dessa effekter skulle kunna bero på att slammet innehåller hormonstörande miljögifter som bryter ner benvävnaden
Artikeln är på väg att publiceras i tidskriften Science of the Total Environment. Författare P. Monica Lind, Denise Öberg, Sune Larsson, Carol E. Kyle, Jan Örberg and Stewart M. Rhind alla Uppsala Universitet Artikeln kan beställas tex i pdf format mot viss ersättning:  Läs mer...

75 nya kemikalier i amerikaner!

Klippt från: http://www.cdc.gov/exposurereport/

Amerikanska regeringens CDS (Centers for Disease Control and Prevention) har hittat 212 kemikalier i blod och urin hos människor. 75 av dessa har tidigare aldrig hittats i dem amerikanska befolkningen. De nya kemikalierna inkluderar akrylamid, arsenik, miljöfenoler inkluderande bisfenol A och triklosan, samt perklorat.
Blod och urinprov samlades in från deltagare i CDC: s National Health and Nutrition Examination Survey, vilket är en pågående undersökning som prov den amerikanska befolkningen vartannat år. Urvalet består av cirka 2.400 personer. Den fjärde rapporten ingår resultat från nationella prov för 1999-2000, 2001-2002 och 2003-2004. Uppgifterna analyseras separat av ålder, kön och etniska grupper.
Listan kan studeras här:  Läs mer...

Slamföroreningar tas verkligen upp i våra livsmedel

Att kemikalierna i slammet hamnar i livsmedlen råder det ingen tvekan om. Naturvårdsverket säger i rapport (3260) att EPA (1985) konstate­rar att åtskilliga studier har visat att "många organiska ämnen verkligen kan tas upp av växter från jord".
Läs mer...

Strategi för att minska kadmiumbelastningen i kedjan mark-livsmedelmänniska

Sammanfattning av KSLA seminarium den 15 oktober 2009
I januari 2010 har regeringen för avsikt att ta bort kadmiumskatten på handelsgödsel tillsammans med skatten på kvävegödsel. Samtidigt kan konstateras utifrån senare års forskning att oron för hälsomässiga konsekvenser av vårt nuvarande intag av kadmium via maten verkligen är befogad.
Läs mer...

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se