Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu

 

Läkemedel

Miljöriskbedömning av läkemedel inte tillräckligt bra

De strategier som används för att bedöma miljörisker av läkemedel inte är tillräckliga för att skydda mikrobiella samhällen i naturen. Det visar en forskare vid Göteborgs universitet. Hon efterlyser bättre miljöriskbedömningar.
Läs mer...
Läs också Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakultetenAktuelltNyheter och pressmeddelandenNyheter

Billiga läkemedel - till vilken kostnad?

Föredrag 1 september 2010 av Joakim Larsson,
< forskare i translationell farmakologi vid Vetenskapsrådet och docent i fysiologi vid Sahlgrenska Akademin>

Läkemedelsindustrin lägger ut mer och mer av sin substanstillverkning till låglöneländer. De senaste åren har flera vetenskapliga studier visat på massiva utsläpp från läkemedelsindustrier i Indien och Kina, industrier som tillverkar läkemedel för den svenska marknaden. Halterna av antibiotika i förorenade ytvatten överstiger ibland de nivåer man normalt bara finner i blodet hos patienter som äter medicin. Vilken påverkan har dessa utsläpp på miljön? Hur påverkas antibiotikaresistensen – en hälsofråga av globala dimensioner? Vad kan man göra åt det? Hur ser det ut i svenska vatten utanför de kommunala reningsverken? Hur påverkas avloppsslammet? Läs mer...

Läkemedelsrester och hormoner i slam

Inget av de här redovisade läkemedelsresterna eller hormonerna mäts upp i slam som sprids på odlingsmark och de saknar gränsvärden. Halterna kan i princip vara hur höga som helst.
Läs mer...

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se