Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu

 

Fosfor

Fosfor - en outtömlig ressurs

I diskussionen om slamspridningen har det förts fram som det kanske främsta argumentet för spridning, att vi går mot en brist på gruvutvunnen fosfor. Denna s k ”Peak fosfor” anses kunna jämföras med den kommande bristen på råolja – ”Peak Oil”.
Läs mer...

Tillgång på fosfor, kalkium och svavel enligt U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2011

I sammanställning från USA 2011 redovisas avsevärt större tillgångar på fosfor, kalium och svavel än som tidigare varit fallet.

Ekonomiska reserver

Konsumtion milj ton   Råfosfat    176   Kalium     33    Svavel      68
Reserver   milj ton     Råfosfat 65000   Kalium 9500   Svavel 5000
Reserver räcker år     Råfosfat     369   Kalium   288   Svavel      74

Läs mer om fosfor...
Läs mer om kalium...
Läs mer om svavel...
Förklaringar...

 

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se