Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu

 

Alternativ

Västsverige långt framme på slamförbränning

Göran Petersson, Kemi- och Bioteknik, Chalmers maj 2010, i samråd med energi- och förbränningskompetens

Slamförbränning kommer nu även i Sverige. Nätverket Ren Åker Ren Mat har fått brett stöd för stoppad slamspridning. Deponering av miljögifter, medicinskt aktiva ämnen och smittämnen på odlingsmark måste upphöra. Förbränning löser miljögiftsproblemen och ger energi.:  Läs mer...

Avloppsslam ger mervärde vid förbränning

Pressmeddelande från Chalmers tekniska högskola 18 juni 2008:

Läs hela texten...Avloppsslam är inte bara en restprodukt som man måste göra sig av med på ett eller annat sätt. Det kan tillföra goda effekter vid förbränning av biobränslen, genom att minska bildningen av alkaliklorider, som orsakar svår korrosion i kraftvärmeverk. Det visar en ny avhandling från Chalmers och Högskolan i Borås:  Läs mer...

Ny svensk teknik gör slamspridning onödig

Fosfor är ett nödvändigt näringsämne för växtodling. Innan jordbruket industrialiserades fick bonden gödning från gårdens djur. Också människornas urin och avföring togs tillvara. Näringsämnena gick i kretslopp. Idag är näringskretsloppet mellan stad och land ett minne blott. Försöken att via avloppsslam skapa kretslopp har visat sig vara en återvändsgränd på grund av slammets innehåll av höga halter av giftiga ämnen.
Läs mer...

Strategi för att minska kadmiumbelastningen i kedjan mark-livsmedelmänniska

Sammanfattning av KSLA seminarium den 15 oktober 2009
I januari 2010 har regeringen för avsikt att ta bort kadmiumskatten på handelsgödsel tillsammans med skatten på kvävegödsel. Samtidigt kan konstateras utifrån senare års forskning att oron för hälsomässiga konsekvenser av vårt nuvarande intag av kadmium via maten verkligen är befogad.
Läs mer...

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se