Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu

 

Maten ska produceras på konsumenternas villkor

B. Ingerstam, ordf.  Sveriges konsumenter i samverkan
Dagens Samhälle 2009-10-08

REPLIK. Riskera inte våra livsmedel för att bli kvitt slammet, fortsätter Sveriges konsumenter i samverkan i debatten från DS nr 28 och 29/09.

SLAM. Svenskt Vatten vill framställa saken bättre än den är. Det märks på argumentationen. Man anför ofta vad man vill uppnå och vad man hoppas på. Dagens verklighet är en annan.

Vissa obekväma siffror förtigs. I inlägget i nr 29/09 anges att varje person alstrar 70 kg slam per år. Men bara 0,7 procent är fosfor. I de resterande 99,3 procenten hittar vi allsköns avfall från industrisamhället. (Se www.konsumentsamverkan.se).

På senare tid har man upptäckt att ett mycket stort antal läkemedelsrester och hormoner finns i slammet. Med en femårsgiva slam sprids östrogena hormoner motsvarande cirka 5 000 p-piller per hektar. Misstankar finns om att vissa baslivsmedel också förorenats.

Det är reningsverkens egen tolkning att återföringen av fosfor – ett viktigt nationellt miljömål – ska ske med just slam. Sveriges konsumenter i samverkan kräver att fosforn ska vara avskild från avfallet innan den sprids på odlingsmark.

Slamspridningen bör upphöra och regeringen ändra målsättningen att fosforn ska återföras med slammet senast år 2015. Andra metoder utvecklas snabbt för att ta hand om fosforn.

Framtidens mat ska produceras på konsumenternas villkor!

 

Bengt Ingerstam

Ingenjör och ordf, Sveriges konsumenter i samverkan

 

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se